Rozvrh lekcí


ASHTANGA YOGA MYSORE PRAXE

Tradiční systém učení jógové praxe v tichosti za zvuku dechu. Lekce je vedená individuálně s ohledem na pokročilost a potřeby cvičícího. Ucelená sestava každé série zahrnuje dynamickou část, statické pozice, dech, pohledy a přechody mezi pozicemi (TRISTANA). To vše se učíte postupně s dopomocí.

Hodiny jsou určeny od úplných začátečníků po všechny úrovně pokročilosti, v každém věku. Můžete přijít kdykoli v rozmezí 2,5 h a odcvičit si tak svoji jógovou praxi založenou na individuálním přístupu lektorů. Pronikáte do systému svým tempem a s ohledem na vaše svalové dysbalance sestavu upravíme tak, aby se postupně srovnávala a vy se tak ve svém těle cítili co nejlépe.

Začátečníkům se každý Pozdrav slunci, pozice vysvětlí, ukáže a vy se máte možnost dostat hlouběji do podstaty vašeho těla, ducha i mysli. Díky koncetraci, dechu, pozicím a dalším prvkům Ashtangy, dochází k zažehnutí vnitřního ohně Agni (trávící oheň, který přispívá ke střebávání živin a současně ke spalování sebeagresivnějších patogenů v těle, nachází se v oblasti solárního plexu v dolní části žaludku a tenkého střeva).

ASHTANGA YOGA LED CLASS PRO ZAČÁTEČNÍKY

Vedená lekce pro začátečníky je úvodem do Ashtanga yoga systému. Je vedená s ohledem na úroveň pokročilosti celé skupiny. Zahrnuje dynamickou část, statické pozice a meditace. Doprovázet nás budou dechové techniky.

ASHTANGA YOGA LED CLASS PRO POKROČILÉ

Vedená lekce pro mírně pokročilé a pokročilé. Slouží také k ukotvení souslednosti ásán a přechodů mezi nimi. Vedená praxe První série ASHTANGA Yoga Chikitsa systému se doporučuje absolvovat jednou týdně a v kombinaci s pravidelnou MYSORE lekcí.

HATHA YOGA

Tradiční jógový systém, ze kterého vychází většina moderních směrů jógy. Základem Hatha yogy je vnést do našeho těla, mysli a ducha, harmonii. Pomáhá přinést rovnováhu mezi protikladnými principy. Praktikování ásán pročišťuje naše tělo i mysl, uvolňujeme skrze ni bloky pro volný průchod prány, objevuje a rozvíjí nové schopnosti. Stáváme se vnímavější vůči našim vnitřním energiím a procesům.

Pravidelná praxe tonizuje, čistí, posiluje a navrací tělu pružnost, sílu. Může být také výrazným tlumičem stresu, pomáhá najít vnitřní klid a lépe zvládat emoce. Lekce začíná zklidněním prostřednictvým dechových technik, následuje protažení, dynamická fáze pro zahřátí a rozproudění energie. Důraz je kladen spíše na stojné statické pozice, v sedu i v lehu. Díky delšímu setrvání v pozicích, do nich pronikáme hlouběji a nechaváme tak svoje tělo objevit a najít pohodlí.

VYNIASA FLOW YOGA

Vychází z Ashtanga yogy, ve ktéré je sekvence přesně definovaná, vyniása flow je v podstatě Ashtanga vyniása ve volném stylu. Lektor si vytváří vlastní sestavu po sobě jdoucích ásán, jejímž cílem je zahřát tělo a rozproudit v něm teplo.

Díky prohřátí organizmu dochází k lepšímu vylučování toxinů, zlepšení metabolismu a funkcí, které ho podporují. Aerobní styl pomáhá k formování postavy, svaly jsou silnější, pružnější. Přechody z pozice do pozice jsou propojovány s dechem, nejčastěji jemně slyšitelným Udždžají, který dech prohlubuje. Společně s dalšími pranayama dechovými technikami prohlubuje koncentraci, zklidňuje tělo i mysl.

YOGA LEKCE PRO ZDRAVÁ ZÁDA A AKTIVNÍ STŘED TĚLA

Lekce je zaměřena na posílení hlubokého stabilizačního systému, do kterého patří panevní dno, hluboké svaly zad, břišní svaly a bránice. Správným zapojením těchto svalů vytváříme správné pohybové stereotypy, vracíme tělu zdravý chod. Díky masáži vnitřních orgánů výrazně přispíváme k nastartování metabolismu.

HOT YOGA

Jógová sestava vycházející ze systému Hatha jógy, zaměřená na statické pozice probíhající ve 42 °C. Propojením tepla, krátkého Pozdravu slunci, statických ásán, docílíme harmonizace, protažení, posílení, zklidnění a zlepšení metabolických procesů, které přispívají i k úbytku váhy a lepšímu pocitu ze sebe sama. Je vhodná pro všechny, co se chtějí nejen zahřát, ale i více pochopit ásany. Sjednocená sestava se vám časem uloží do paměti. Praxe se stane jednodušší, což vám časem zpříjemní prožitek z celé lekce.

HOT YOGA TRADIČNÍ

Jógová sestava složená z 26 pozic a 2 dechových technik. Vychází z Hatha yoga systému a má stejné benefity jako Hot yoga.

TERAPEUTICKÁ YOGA

Pomalá jógová praxe založená především na statických pozicích, mobilizaci kloubů, dechu a meditaci. Je vhodná pro všechny, se sníženou pohyblivostí také pro ty, co chtějí zklidnit mysl a pochopit lépe svoje tělo.

Hot Yoga videa

Pro spuštění klikněte na dané video